Ozon Jeneratörleri
OZON300
Adet
₺4.461,86 KDV Dahil
₺6.864,41 KDV Dahil
%35 İndirim
%35İndirim
Ücretsiz Kargo
Ozon Jeneratörleri
Tükendi
OZ-OTO
Adet
₺2.286,75 KDV Dahil
₺3.518,07 KDV Dahil
Ozon Jeneratörleri
Tükendi
OZ-ODA
Adet
₺3.943,63 KDV Dahil
₺6.067,10 KDV Dahil
Ozon Jeneratörleri
Tükendi
40.06.043
Adet
₺6.377,69 KDV Dahil
₺12.264,79 KDV Dahil
1

Ozon Jeneratörü

Ülke ve dünya çapında ozon jeneratörü kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmanın en önemli nedeni olarak cihazların sağladığı fayda gösterilebilir. Bununla birlikte ekonomik olması ve çeşitli alanlarda kullanıma elverişli olması da yine ozon üretimi sağlayan jeneratörlerin kullanımının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Ayrıca cihazın çalışması esnasında herhangi bir girdi (sarf) malzemesine ihtiyaç duyulmaz. Yalnızca elektrik enerjisinin gücüyle çalışmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir atık madde üretmediği de anlaşılmaktadır.

Farklı platformlarda ozon cihazı olarak da tanınabilen jeneratörlerin en temel haliyle ozon gazını üretirler. Atmosferde doğal olarak var olan ozon gazının insan yaşamına olumlu katkıları bulunur. Bu katkılardan gündelik hayatta daha fazla yararlanabilmek amacıyla suni olarak bu gaz üretilebilir. Üretimi sağlayan cihazlar ise ozon jeneratörleri olarak adlandırılır.

Her şeyden önce etkili bir dezenfektan olan ozon gazının sterilizasyon amacıyla kullanımı konusunda giderek artan bir bilinç oluşmaktadır. Önceleri yalnızca tarım, ilaç sanayi gibi alanlarda endüstriyel olarak kullanılmaktaydı. Son dönemde ise evlerde, iş yerlerinde hatta toplu taşıma araçlarında bile kullanımına uygun cihazlar geliştirilmiştir. Tüm bu amaçlar için ozon makinesi kullanımı giderek yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Günümüzde tercih edilen ozon jeneratörü kullanım alanları sıralamak gerekirse:

·         Tarım sanayi

·         İlaç sanayi

·         Gıda tesisleri

·         Tekstil fabrikaları

·         Su arıtma tesisleri

·         Yüzme havuzları

·         Medikal bir tedavi şekli olarak

·         Toplu taşıma araçları

·         Okullar

·         Hastaneler

·         Evler

·         İş yerleri

·         Kişisel araçlar

gibi pek çok alan sıralanabilmektedir. Kısacası temizlik, hijyen, sterilizasyon işlemlerinin yer aldığı her alanda kullanım imkanı bulunmaktadır. Bununla birlikte ortamdaki rutubet ve pis kokunun önlenmesi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Ayrıca su arıtma tesislerinde sudaki tat ve bulanıklığı gidermek için de oldukça etkilidir.

Dezenfeksiyon gerektiren her yerde ozon cihazları sağlık ve güvenle kullanılabilmektedir. Çalışma prensibi olarak kimyasal bir üretim yapmadığı için sağlıklı uygulamalar olduğu söylenebilir. Uygulama itibariyle havadaki oksijen (O2) moleküllerini parçaladıktan sonra bunlar havadayken Ozon (O3) molekülüne çevirmektedir. Bu yönüyle bakıldığında kimyasal yollarla yapılan dezenfeksiyon işlemlerine göre oldukça sağlıklı bir işlemdir. Elbette tüm suni işlemler gibi ozon gazına da uzun süre maruz kalmak çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle ozon cihazının profesyonel bir danışmanlık alınmadan amatör olarak kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Bununla birlikte evlerde kullanıma uygun üretilen ozon jeneratörleri insan sağlığını tehdide düşürecek boyutlarda üretim yapmamaktadır. Bu sebeple ev tipi ozon jeneratörü kullanımının görece risksiz olduğu söylenebilir. Ek olarak; araç içi dezenfeksiyonu, toplu taşımaların dezenfeksiyonu gibi alanlarda ozon kullanımı da insan sağlığı açısından tehlikeli bir durumu temsil etmez.

En çok endüstriyel amaçlarla kullanılan ozon gazına sağlık açısından dikkat edilmesi gerektiği belirtilebilir. Saatlik olarak 80 kilograma varan ozon üretimi sağlayan profesyonel cihazların, bu yönüyle mutlaka uzman kontrolünde kullanılması gerekmektedir.

Yüzme havuzlarında ozon kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Klor uygulamasına göre daha sağlıklı olmasının yanında koku açısından da daha uygun bir ortam oluşturmaktadır. Kimyasal bir ilaç niteliğinde olan klorla yapılan temizlik yerine ozon jeneratörü kullanarak yapılan havuz temizliklerinde daha sağlıklı sonuçlar alınmaktadır. Bu uygulamayla aynı zamanda havuzlarda insan burnunu rahatsız eden klor kokusunun da önüne geçilmiş olmaktadır. Ozon uygulamasının ortam kokusu üzerinde de olumlu etkiler yaptığı zaten bilinmektedir. Bu nedenle yüzme havuzlarında da kullanılmaya başlanmış ve bu kullanım gün geçtikçe artmaktadır.

Ozon Jeneratörü Nedir?

19. yüzyılın sonlarında geliştirilen bir teknoloji olan ozon jeneratörünün kullanımı özellikle son 20 yılda önemli ölçüde artış göstermiştir. En çok da tüm dünyayı sarsan pandemi dönemiyle birlikte ozon jeneratörü nedir soruları yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda da en güvenli dezenfeksiyon aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Gündelik ve endüstriyel kullanımının yanı sıra medikal bir tedavi yöntemi olarak da ozon jeneratörü kullanımı söz konusudur. Elbette hastanelerde ve kliniklerde gerçekleştirilen bu tedaviler hekim kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Bunun haricinde ozon gazıyla tedavi imkanı sunduğu iddia edilen kişilere itibar edilmemesi gerekir.

Çalışma mantığı olarak ozon makinesi havadaki oksijeni kullanarak ozon gazı sentezi yapar. Bunun için kimyasal tepkimelerden yararlanır. Havada serbest halde bulunan oksijen moleküllerini parçalar. Ardından tekil moleküle düşen oksijenleri 3’erli gruplar halinde yeniden tepkimeye sokar. Böylelikle O3 formülüyle oluşan ozon gazı üretilmiş olur. Elde edilen bu gaz ise çeşitli alanlarda kullanılır.

Bu şekilde elde edilen ozon gazının sentezlenmesine yarayan cihaz ozon jeneratörü veya makinesi olarak adlandırılır. Çalışma ilkeleri gereğince herhangi bir kimyasal uygulama söz konusu olmayıp yalnızca oksijenleri tepkimeye alması prensibine dayalıdır. Bu yönüyle de  sağlıklı bir uygulama olduğu vurgulanmalıdır. Her suni gaz cihazının olduğu gibi ozon jeneratörüne de uzun süre maruz kalmak insan sağlığına olumsuz zararlar verebilir. Bu nedenle özellikle endüstriyel alanda uzmanlar tarafından kontrollü şekilde uygulanması gerekmektedir.

Ozon jeneratörünün ne olduğu bu şekilde anlatılabilmektedir. Ek olarak belirtilmesi gereken bir nokta ise bu cihazların kullanım alanlarının genişliğidir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon amacıyla kullanımı oldukça yaygın olmakla birlikte kullanımı bunlarla sınırlı değildir. Özellikle su arıtma tesislerindeki kullanımı oldukça işlevseldir.  Arıtılan suyun tat, koku ve renk bakımından ideal formuna kavuşturulmasında ozon jeneratörü önemli bir rol oynamaktadır.  Ayrıca suyun pH değerinde herhangi bir değişime yol açmadığı, dolayısıyla suyun kimyası veya biyolojik özelliklerinde bir değişiklik yapmadığı belirtilmelidir.

Ozon Jeneratörü Ne İşe Yarar?

Geniş bir şekilde tanımı ve kullanım alanlarından bahsedilen ozon jeneratörü ne işe yarar konusuna da değinmek gerekir. Bu başlıkta ise yine hiç de sınırlı olmayan bir fonksiyonellikten söz etmek yerinde olacaktır. İnsan sağlığına çeşitli faydaları bulunan ve hatta ozon tedavisi adı altında medikal bir tedavi şeklinde kullanılan ozon gazı çeşitli amaçlarla kullanılır.

Buradan hareketle ozon jeneratörünün kullanıldığı işlevsellik alanları şöyle sıralanmaktadır:

·         Ortamın havasının temizlenmesi

·         Suyun temizlenmesi

·         Havadaki nem, rutubet kokusunun giderilmesi

·         Ortamdaki kötü kokuların giderilmesi

·         Topraktaki zararlı organizmaların yok edilmesi

·         Havadaki bakteri ve virüslerin öldürülmesi

·         Medikal bir tedavi şekli olarak kullanılması

·         Kapalı alanlarda dezenfeksiyon sağlaması

·         Suyun tat, koku ve renk bakımından berraklaştırılması

Bu maddelere bakıldığında ozon jeneratörü kullanım alanlarının genişliği de anlaşılabilmektedir. Endüstriyel pek çok alanda etkin olarak ozon gazının kullanımı bu jeneratörler aracılığıyla sağlanır. Atmosferde doğal bir tabaka halinde bulunmasına karşın çeşitli nedenlerle etkinliği azalan ozon gazı, bu amaca hizmet eden cihazlar yardımıyla suni olarak üretilebilmektedir.

Elbette burada bahsedilen suni üretimin olmayan bir gazın üretilmesinden ibaret olmadığı dolayısıyla kimyasal bir üretim olmadığı yeniden vurgulanmalıdır. Yukarıda bahsedildiği üzere havada serbest halde dolaşan oksijen gazının kimyasal bir tepkimesi yoluyla ozon gazı elde edilmektedir.  Burada ozon makinesi ise yalnızca süreci suni olarak hızlandırmaktadır. Oksijen moleküllerini yakalayarak parçalayan cihaz, bunları yeniden tepkimeye sokarak O3 formülüne sahip ozon gazını üretmektedir.

Ozon jeneratörünün ne işe yaradığı konusu elbette yukarıdaki sıralamadan ibaret değildir. Özellikle tarım ve sanayinin pek çok alanında ozon gazından yararlanılır. Bu noktada ozon gazının dezenfekte edici ve sterilizasyon etkilerinden yararlandığı vurgulanabilir. Bununla birlikte su arıtma ve gıda sanayinde tat ve kokuyu düzenlemek amacıyla kullanılabilmektedir.

Evlerde kullanımı da oldukça fonksiyoneldir. Ozon gazının ortam havasını temizleyici ve dezenfekte edici etkileri sayesinde önemli faydalar sağlanır. Bunlar arasında:

-          Yemek kokusunun yok edilmesi

-          Havadaki mikropların öldürülmesi

-          Evdeki rutubet vb. istenmeyen kokuların kapatılması

gibi faydalar bulunur. Özellikle bebekli evlerde artık buhar makineleri yerine ozon makinesi kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Ev ortamında bulunan mikrop, bakteri ve virüsler bu cihazların yardımıyla etkisiz hale getirilebilmektedir. Ozon cihazları aynı maksatlarla:

-          Restoranlar

-          Hastaneler

-          Oteller

-          Toplu taşıma araçları

gibi kapalı ve toplu mekanlarda da kullanılabilmektedir.

Ozon Jeneratörü Nasıl Kullanılır?

Kapalı ortamların dezenfektasyon ve sterilizasyonu için sıklıkla ozon jeneratörleri kullanılmaktadır. Bunun nedenleri arasında ozon jeneratörü nasıl kullanılır sorusunun yanıtı da yatmaktadır. Yalnızca elektrik enerjisi gücüyle çalışabilmesi bu cihazları daha da fonksiyonel hale getirir. Herhangi bir sarf malzemesine ihtiyaç duymaması kısa, orta ve uzun vadeli kullanımlardaki masrafları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Herhangi bir girdiye ihtiyaç duymayan ozon jeneratörü aynı zamanda herhangi bir atık da üretmez. Katı, sıvı veya gaz şekilde herhangi bir haznede atık toplanması söz konusu değildir. Ürettiği güçle yalnızca havada bulunan oksijen molekülleri üzerinde kimyasal tepkimeye yol açan bir teknolojiye sahiptir. Bu yönüyle ozon jeneratörlerinin kullanımı oldukça basittir. Tam olarak bu nedenden dolayı da kullanım alanı gün geçtikçe daha yaygın hale gelmektedir.

Çalışması için yalnızca elektrik desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle bir kullanıcı dostu olduğu söylenebilir. Ancak elektrik enerjisini beklenenden biraz fazla tükettiği ayrıca belirtilmelidir. Elektrik kesintisi durumlarında jeneratör desteğine de uygun bir niteliği bulunmaktadır. Evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, tarım arazilerinde bu nedenle sıklıkla kullanımına başvurulur. Sonuç olarak özetlemek gerekirse ozon jeneratörü kullanım nedenleri arasında:

-          Yalnızca elektrik gücüyle çalışması

-           Herhangi bir sarf malzemesi tüketmemesi (girdiye ihtiyaç duymaması)

-          Katı, sıvı veya gaz atık üretmemesi

sıralanabilmektedir.

Su Arıtmada Ozon Kullanımı

Endüstriyel pek çok alanda ozon cihazlarının kullanımından söz edilmişti. Su arıtma tesislerinde ve hatta sebillerinde bile ozon jeneratörleri etkin şekilde kullanılmaktadır. Burada tahmin edileceği üzere ozon gazının sterilizasyon ve dezenfektasyon etkilerinden yararlanılır.  Buna ek olarak suyun pH değerinde de bir değişikliğe yol açmayışı, ozon cihazı kullanımını desteklemektedir.

Kimyasal olarak suyun mineral değerlerini koruyan ozon gazı su içerisinde bulunan mikronluk boyutlardaki bakteri ve virüsleri öldürebilmektedir. Bu özelliğiyle su arıtmada ozon jeneratörü hem tesis hem de cihaz bazında kullanılmaktadır. Bazı su arıtma cihazları ve sebillerin içerisinde ufak boyutlarda ozon makineleri yerleştirilir. Böylelikle suyun en temiz ve hijyenik hali elde edilir.

Mikropların dezenfekte edilmesinin dışında da ozon gazının su arıtmada önemli rolleri bulunmaktadır.  Suyu kimyasal olarak korumasının yanında suyun niteliğine ilişkin ciddi katkılar sağlamaktadır. Suyun sahip olduğu tat, koku, renk ve berraklık seviyeleri üzerinde ozon makinesi kullanımı önemli faydalar sağlar.

Özetlemek gerekirse su arıtmada ozon kullanımı nedenleri:

·         Arıtmayla elde edilen suyun pH değerini değiştirmemesi

·         Su kimyasında herhangi bir değişikliğe neden olmaması

·         Su içerisindeki istenmeyen bakteri, virüs vb. mikroorganizmaları etkisiz hale getirmesi

·         Suyun tat ve kokusunu güzelleştirmesi

·         Suyun renk ve berraklığını ideal forma kavuşturması

sıralanması yerinde olacaktır.

Ozon Jeneratörü Fiyatı

Hem gündelik hayatta hem de endüstriyel alanlarda uzun yıllardı ozon kullanımı mevcuttur. Bu kullanımın son 20 yılda önemli ölçüde artış gösterdiği gözlenmektedir. Bunun üzerinde ozon jeneratörlerinin sağladığı faydalar, kullanım kolaylığı gibi etkenler bulunmaktadır. Ancak unutulmaması gereken önemli bir konu da ozon jeneratörü fiyatı olmalıdır. Sağlanan faydalar göz önüne alındığında ekonomik sayılacak düzeyde fiyatlarla ev ve sanayi tipi cihazlar temin edilebilmektedir.

Piyasadaki ozon jeneratörü fiyatları incelendiğinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ürünler arasında anlamlı farklar olduğu görülebilir. Ayrıca bu farkların günden güne artış veya azalış yönünde değiştiği de belirtilmelidir. Fiyatlar üzerine etkili olan nedenlerin:

·         Cihazın türü (ev, ofis, sanayi tipi vb.)

·         Ozon üretme kapasitesi (saatlik veya günlük bazda)

·         Döviz bazında temin edilmesi

·         Tedarikçi firma

·         Aracı firmaların kâr payı

 olarak sıralanması mümkündür. Satın alındıktan sonraki tek maliyetin elektrik gideri olduğu ve başka bir masrafı olmaması ozon jeneratörü kullanımını destekler bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Son olarak ozon jeneratörlerinin tercih edilmesinde etkili olan faktörleri de sıralamak gerekir.

·         Yalnızca elektrik enerjisiyle çalışması

·         Herhangi bir sarf malzemesine gereksinim olmaması

·         Hiçbir şekilde atık üretmemesi

·         Satın alım sonrası başka maliyet oluşturmaması

·         Uzun ömürlü cihazlar olması

·         Kullanım alanlarının geniş olması

·         En sağlıklı dezenfektasyon ve sterilizasyon yöntemleri arasında yer alması

Tüm bu sebeplerden dolayı ozon jeneratörü veya makinesi daha sık tercih edilmeye başlanmıştır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR